02-6934424   advanceclinic01@gmail.com    

กำจัดกระเนื้อ, ต่อมไขมัน, หิวสิน, ติ่งเนื้อ, เนื้องอกผิวหนัง

Laser Co2

CO2 Laser คืออะไร?
เป็น คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ใช้สำหรับกำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ หูด สิวหิน CO2 Laser มีความละเอียดในการทำงานสูงมาก จึงสามารถเลือกตัดเฉพาะเนื้อเยื่อที่ต้องการโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อโดยรอบ ไม่มีเลือดออกและไม่ต้องเย็บแผล ต่างจากการผ่าตัดด้วยมีดซึ่งจะมีเลือดออกและสร้างความเสียหายแก่เนื้อเยื่อรอบข้างประโยชน์ของ CO2 Laser ในการรักษาปัญหาผิวหนัง ที่ได้ผลค่อนข้างดี มีดังนี้
1. กระเนื้อ ( Seborraic Keratosis )
2. ไฝ, ไฝนูน ( Nevus, Compound Nevus )
3. ขี้แมลงวัน ( Lentigine )
4. ติ่งเนื้องอกบริเวณคอ ( Skin Tags )
5. ติ่งเนื้องอก ( Soft Fibroma )
6. หูด ( Verruca Vulgaris )
7. เนื่องอกสีเหลืองของไขมันบริเวณตา ( Xanthelasma, Xanthoma )
8. เนื้องอกของต่อมไขมัน ( Sebaceous Gland Hyperplasia )

ต้องทำกี่ครั้ง? 
โดยปกติจะทำเพียงครั้งเดียวก็หาย แต่หากเป็นกรณีไฝที่มีรากลึก เพราะถ้าจะตัดเอารากออกในครั้งเดียวอาจทำให้เกิดแผลเป็นได้ จึงอาจทยอยตัดเพื่อเลี่ยงการเกิดแผลเป็นจึงต้องทำซ้ำหลายครั้ง แต่ถ้าเป็นกระเนื้อจะหลุดออกหมดภายในครั้งแรกที่ทำการรักษา

ผลหลังทำการรักษาเป็นอย่างไร?
เม็ดของไฝและขี้แมลงจะหายไป ผิวบริเวณที่เป็นกระเนื้อ ติ่งเนื้อ หรือหูดจะเรียบเนียนเป็นปกติ ส่วนแผลเปิดเพื่อรักษาสิวหินผิวจะปกติใน 7 วัน